Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 186 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació del plec de clàusules de la concessió administrativa per instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11853 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11536 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3SC 20/2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10433 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la nomenclatura, numeració i retolació de les vies públiques del municipi
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10425 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de modificació d'ordenances municipals i normativa per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10424 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió dels residus municipals
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10393 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10320 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3SC 20/2022
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9576 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3SC 14/2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8609 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposicio pública de l'expedient de modificació de crèdit 3SC14/2022