Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6533 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5580 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4473 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3774 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de la licitació dels permisos de caça any 2019
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3489 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/19
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3485 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1077 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci de nomenament urgent de personal funcionari
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 834 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 578 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11220 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019