Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2782 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del plec de clàusules i la convocatòria de licitació dels permisos de caça d'isard per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2497 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2496 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1840 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de la sol·licitud d'una llicència per a la instal·lació d'una microcentral hidroelèctrica
Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1258 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10010 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9699 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9239 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 15/2020
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9237 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14/2020
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8204 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021