Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10010 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9699 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9239 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 15/2020
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9237 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14/2020
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8204 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8202 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8201 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 14/2020 i 15/2020
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4546 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4490 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4489 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020