Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5784 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 5051 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4949 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4608 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3834 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació del conveni de delegació de competències dels sistemes de sanejament en alta del municipi de Toses (Fornells de la Muntanya i Toses)
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3637 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3542 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3627 AJUNTAMENT DE TOSES - Extracte de la resolució de 29 d'abril de 2021 de l'Ajuntament de Toses, de convocatòria de subvencions extraordinàries destinades a la recuperació econòmica per la crisi sanitària de la COVID19 (Convocatòria BDNS 560588)
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3626 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de les bases i la convocatòria de subvencions extraordinàries destinades a la recuperació econòmica del municipi de Toses pels efectes de la crisis sanitària ocasionada per la pandèmia del COVID19
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2782 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del plec de clàusules i la convocatòria de licitació dels permisos de caça d'isard per a l'any 2021