Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4546 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4490 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4489 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4487 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3225 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del plec de clàusules que regiran l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria de trofeu i selectiva, per a propietaris públics dins la reserva nacional de caça Freser-Setcases, any 2020 i convocatòria de licitació
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3202 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1946 AJUNTAMENT DE TOSES - Convocatòria elecció jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 168 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva plantilla personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10386 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10263 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 11/2019 del pressupost