Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4376 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'estudi d'impacte ambiental per obtenir la llicència per instal·lar una microcentral hidroelèctrica
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3378 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3250 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3246 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2676 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació del plec de clàusules i la licitació per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isards per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2449 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva del Projecte de pavimentació i enllumenat públic de Fornells de la Muntanya i Dòrria
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2352 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 24-0 Edicte: 767 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 24-0 Edicte: 638 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial del projecte de pavimentació i enllumenat públic de Fornells de la muntanya i Dòrria