Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1077 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci de nomenament urgent de personal funcionari
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 834 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 578 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11220 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11218 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2018 del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10415 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10414 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10284 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10283 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2018
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10247 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2018 del pressupost