Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1946 AJUNTAMENT DE TOSES - Convocatòria elecció jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 168 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva plantilla personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10386 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10263 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 11/2019 del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9323 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del pressupost i la plantilla de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9322 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació inicial modificació de crèdit núm. 11/19 del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8339 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019 del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7739 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del projecte de canvi d'ús, reforma i ampliació de l'habitatge Cal Músic de Nevà amb una casa de colònies
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7577 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7077 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci referent a les àrees i organització municipal de l'Ajuntament