Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9323 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del pressupost i la plantilla de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9322 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació inicial modificació de crèdit núm. 11/19 del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8339 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019 del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7739 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública del projecte de canvi d'ús, reforma i ampliació de l'habitatge Cal Músic de Nevà amb una casa de colònies
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7577 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7077 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci referent a les àrees i organització municipal de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7076 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7075 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci referent al règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6533 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5580 AJUNTAMENT DE TOSES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2019